رییس کمیته بشر پارلمان لبنان خواستار متوقف ساختن حمام خون در فلسطین شد!

المنار، رئیس کمیته  حقوق بشر پارلمان لبنان با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از جامعه جهانی خواست تا حمام خون در فلسطین را متوقف سازند.

موسی در سخنانی تصریح کرد؛ تجاوزات رژیم صهیونیستی میان انسان وغیرانسان تفاوتی نمی گذارد  و خودروهای نظامی پیشرفته رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی را با هدف کشتار و تخریب درمی‌نوردند.

موسی از کشورهای عربی خواست تا تلاشهایشان را به منظور دفع این تجاوز که ناقض منشور حقوق بشر است، متحد سازند.
/ 0 نظر / 11 بازدید